Welkom op de internet site van de Werkgroep Aquatische Planten, kortweg WAP.

De WAP is een werkgroep voor liefhebbers van aquarium- en vijverplanten. De WAP bevordert de kennis van, en waardering voor, aquarium- en vijverplanten en levert een bijdrage aan de bescherming van deze planten en hun leefmilieu.

Naast aquarium- ,paludarium- en vijverliefhebbers, zijn er ook veel (aquarium)verenigingen lid van de WAP. Onder de leden zijn er velen die elk een unieke bijdrage geven.

werve1

We kunnen eenieder dit dan ook aanbieden :

  • Bijeenkomsten. Vier per jaar. Leden en gastsprekers vertellen over hun ervaringen: Een reisverslag, biotooponderzoek, kweekervaring of een onderzoek. Altijd met prachtige dia’s of digitale presentaties.
  • Open Dag. Eenmaal per jaar. De beste lezingen van het jaar. Veel nieuwe belangstellenden bezoeken de open dag en maken tijdens deze dag kennis met de WAP.
  • WAP-krant. Vijf per jaar. In de WAP-krant staan artikelen met enige diepgang, verslagen van de gegeven lezingen, en aankondigingen van bijeenkomsten en excursies.
  • WAP-site.  Op de WAP-site staat het actuele programma.
  • Verder ook veel informatie over aquarium- en vijverplanten, en een aantal artikelen die eerder in de WAP krant zijn verschenen.
  • Uitwisselen van plantmateriaal tijdens de bijeenkomsten.
    Ook soorten die niet in de handel aanwezig zijn.
  • Contacten. Maak kennis met andere liefhebbers. Velen van hen kunnen ook lezingen geven of helpen bij problemen met de kweek of determinatie van planten.

Als u interesse in de WAP heb gekregen, kunt u zich vrijblijvend aanmelden voor informatie. Of u kunt kennis maken tijdens een van onze bijeenkomsten in Maarn ( De Twee Marken, zie agenda ). Met een kort emailtje naar onze redacteur kunt u anders ook eerst eens een proefexemplaar van de WAP krant ontvangen.

Wil je meer over ons lezen, kijk dan eens naar de introductie >>

 Posted by at 19:34