De WAP historie

 

De Werkgroep Aquatische Planten (WAP) ontstond in 1972 toen ruim tien aquarianen naar meer diepgang zochten in hun gesprekken over aquariumplanten. Joost Vlasblom nam het inititatief en was de eerste voorzitter. Alle leden waren ook lid van een aquariumvereniging van de NBAT, maar toch koos men voor een onafhankelijke organisatie. Wel werd altijd nauw samengewerkt met de NBAT. WAP-leden zaten in het NBAT-bestuur en de redactie van Het Aquarium, themanummers van Het Aquarium werden door de WAP gevuld, en WAP-leden deden – met succes – mee aan de huiskeuringen. Dat is nog steeds zo. De werkgroep groeide snel. Er waren op het hoogtepunt bijna 150 leden, waaronder ook veel aquariumverenigingen. Op dit moment zijn er iets meer dan 45 leden.

De werkgroep kwam vier maal per jaar bijeen, eerst in Amersfoort, tegenwoordig in Maarn. Maar er kwam al gauw een vijfde dag bij, met een speciaal karakter, eerst plantenverkoop, nu een Open Dag met speciale voordrachten. De opkomst tijdens de bijeenkomsten was en is zeer bevredigend: Dertig tot veertig aanwezigen is normaal. We luisteren daarbij haast altijd naar eigen leden, die een onderwerp hebben voorbereid. We stimuleren dat door bijvoorbeeld een Plant van de Dag centraal te stellen. Er worden altijd veel planten meegenomen, gratis voor de medeleden. Over die meegenomen planten is vaak een korte uitleg, met dia’s en tegenwoordig computerpresentaties.

Toen de WAP werd opgericht betekende AP nog Aquariumplanten. We hebben dat omgezet in Aquatische Planten, omdat de belangstelling voor andere water- en moerasplanten steeds groter werd. De opkomst van de liefhebberij in tuinvijvers heeft daarbij een grote rol gespeeld. Vanaf het begin hebben de verslagen van de bijeenkomsten een grote rol gespeeld. Wij produceren veel tekst in onze WAP-krant. Buitenstaanders vinden dat soms overdreven, vooral als we nogal precies doen over de juiste naamgeving. Maar zo zijn we nu eenmaal !

 Posted by at 19:04