nov 162019
 

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss nu ook gevestigd in de Groene Ruimte in Nederland
Johan van Valkenburg & Roelf Pot

Sinds de eerste wat uitgebreidere publicatie over Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) in
Nederland in 2008 zijn er enkele ontwikkelingen geweest die de aandacht verdienen. Door de jaren
heen hebben we geen spectaculaire uitbreiding van de soort gezien. In natuurgebieden is de soort tot
nu toe nog niet aangetroffen , maar ook in stedelijke wateren heeft de soort zich niet echt uitgebreid.
Het lijkt er eerder op dat de soort na een langere periode van aanwezigheid in een watergang
achteruitgaat . Dat is in ieder geval de ontwikkeling die we in de omgeving van Emmen waargenomen
hebben. De conclusie van de risicobeoordeling voor Nederland uit 2012, meldt ook dat in tegenstelling
tot wat we zien in landen om ons heen met een milder winterklimaat, zoals Engeland en Frankrijk, de
soort nog niet echt woekert of zich uitbreidt.

• http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=537466;keyword=lagarosiphon

Klik hier

Aquariumbelevenissen
Henk Wilmans

Nymphaeaceae – De Mythe
Aad Bouman

Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort

Voor een voorspoedige groei creëren planten een netwerk van nuttige bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën rond hun wortelstelsel. Toch blijken ook planten die hun eigen goede organismen huisvesten nog beter te groeien in grond die bodemorganismen herbergt van vele verschillende plantensoorten.

• http://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=22929

Klik hier

Merkt u een achteruitgang van salamanders? Meld het ons!

• https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23361

Klik hier

Lees verder op > http://aquapoeder.nl/?p=909

 

Sorry, the comment form is closed at this time.