Er zijn een aantal voedingsmethoden bekend die informatie en instructies bevatten om,
daarmee verbeteringen te krijgen in de groei van planten in een aquarium. Helaas is er maar heel weinig informatie beschikbaar in schriftelijke vorm. De meeste methoden zijn daarom op pas ontstaan nadat internet zich genoeg ontwikkelde.
Het eerste stuk dat ik uiteindelijk ontdekte is ook meteen het interessantste. Dit is ook meer omdat het zo experimenteel en met veel details is omschreven. Maar ik heb het dus over de  ”  Sears Conlin ” paper. Hier staat een link   In het verhaal word bovendien ook heel snel gekijken naar de gebruikte stoffen. Een aardige bijkomstigheid, zijn de nabeschouwingen waarin nog meer details naar voren komen.
Een van de volgende methoden die vrij veel aandacht kreeg, was de Redfield ratio.
In 2004 werd de materie extra onderzocht door Charles Buddendorf en Adriaan Briene.
Zij hadden elk hun eigen manier van benaderen en verklaren. Vanwege twijfels over de gebruikte bronnen, twijfels over overdraagbaarheid en wisselende resultaten, was er veel discussie over de interpretatie. In de meeste, algemene artikelen die gaan over de Redfield ratio, draait het vooral om een verband tussen fosfor, stikstof en eventuele algen. Helaas worden er verder ook weinig andere factoren in besproken en is ,
daarom ook niet duidelijk wat het voor de plantengroei zou kunnen betekenen. Achtergrond link